logotyp

Instalace elektroměrů pro tepelná čerpadla

Tak zítra (20.10.2022) bychom měli mít konečně připojená tepelná čerpadla k elektrické energii. Během dne by měl pracovník ČEZ Distribude namontovat oba elektroměry pro dvě kotelny. Zatím tedy jen pro ohřev teplé vody. Stavební povolení Magistrát vydal 4.6.2019 a po nabytí právní moci jsme zažádali ČEZ o připojení. Mezitím se dokončila rekonstrukce společných prostor pro jednotlivá tepelná čerpadla. Koncem roku 2019 měl ČEZ připravený projekt přípojky elektro a v březnu 2020 fa.Acond naistalovala technologii. Během stavebních prací Rada města zablokovala ČEZu natažení nového kabelu pro náš projekt i přesto, že se naši úředníci vytahují na veřejnosti, jak podporují soláry a tepelná čerpadla. Po nepodařeném druhém pokusu fy.ČEZ o posílení vedení do našeho domu, jsme vypracovali společně plán o využití stávajícího rezervního kabelu. Díky vstřícnému jednání pracovníků ČEZu jsme mohli pokračovat v započaté instalaci a původní žádosti přepracovali na dvě odběrná místa, kde z původně plánovaných 7 x 50A pro sedm tepelných čerpadel jsem zažádali o 2 x 80A, které vystačí pro ohřev teplé vody. ČEZ nechal vyměnit rozvaděč na severním štítu, abychom se mohli připojit bez nutnosti zasahovat do Magistrátních pozemků. Pro nás to znamenalo, že z původně plánovaných 120 m přívodních kabel k čerpadlům, budeme muset natáhnout cca 400 m, takže vyšší investice. Během čekání na výměnu rozvaděče jsme domluvili natažení nových rozvodů tepla, pro které jsme v mezičase nainstalovali 75 konzolí do stropu a připravili prostupy do sklepních prostor. Začátkem roku 2021 fa.KYMOS rozvedla v celém domě potrubí pro teplo a rok nato fa.AZ-PROEL natáhla kabely a umístila elektroměrové rozvaděče na severní štít domu. 

Posledním schůdkem bylo dokončit vlastní připojení k rozvodné síti. Od července 2022 se snažíme dokončit administrativně nejkomplikovanější část této akce. V srpnu jsme řešili tarif, dle kterého budeme ohřívat vodu a vyšlo to na termín, kdy byla elektřina v nejvyšším bodě ( 17 000,- Kč/MWh).

Od září si dopisujeme s ČEZ Distribuce ohledně dokumentů, potřebných pro přiznání sazby a instalaci elektroměrů. Protože komunikujeme s Distribucí přes ČEZESCO, je to časově náročnější. Pošleme dokumenty dle požadavku na ČEZESCO, který je přepošle na Distribuci. Distribuce shledá nejasnosti, které přepošle zpět na ČEZESCO. Ten nám pošle email, že má Distirbuce nejasnosti, takže voláme na Distribuci a po půlhodinovém telefonátu s operátorkou si myslíme, že je vše OK. Pošleme upravený dokument na ČEZESCO, který potvrdí přijetí. Násedující den pošle ČEZESCO, že předal dokumet Distribuci. Přijde informace, že smlouva nabívá platnosti 20.9.2022 a instalace elektroměrů bude 27.9.2022. Když už se blíží termín instalace elektroměrů, tak čtyři dny před termínem píše Distribuce, že jsou stále nejasnosti a instalaci elektroměrů ruší. další půlhodinový telefonát s Distribucí, kde si opět vyjasníme nesrovnalosti. Fa.Acond musí změnit adresu instalace na vedlejší vchod, jelikož v žádosti o připojení se změnila adresa. PENB, který jsme nechali v roce 2017 připravit s výhledem na tepelná čerpadla musela paní projektntka přepracovat, aby tam jako zdroj tepla byly už tepelná čerpadla. V neděli 9.10.2022 byla odeslaána na ČEZESCO poslední upravená dokumentace a dle všeho by mělo dojít zítra k instalaci elektroměrů.

Dnes (19.10.2022) po 21 hodině bylo ještě provedeno označení rozvaděčů, označení přívodů a doplnění popisů na dveřích rozvaděče.
Víc už toho nemůžeme udělat pro zdárný proces instalace elektroměrů, tak pevně věřím, že konečně porazíme úředního šimla a zítra odpoledne po  cestě ze zaměstnání budou elektroměry na místě. 

Odpoledne byl kontaktován p.Vildt od Acondu, aby připravil na příští týden uvedení do provozu, tak uvidíme, jestli vše klapne.

Na fotografiích jen večerní úprava rozvaděčů a přívodu.

Zpět na hlavní výpis

Domů

Created by © 2021 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign