logotyp

Jak je to s provozem tepelných čerpdel

Od ledna 2023 ohříváme v domě vodu tepelnými čerpadly, které díky Magistrátu v Mladé Boleslavi běží v omezeném provozu. Připojení tepelných čerpadel trochu zkomplikovalo rozhodnutí Rady města Mladá Boleslav, jejím členem je i předseda představenstva fy.Centrotherm, která zajišťuje v Mladé Boleslavi rozvod tepla. Zakladatelem a jediným akcionářem fy.Centrothem je Statutární město Ml. Boleslav, takže kroky Rady města Mladá Boleslav, kdy zamítla společnosti ČEZ Distribuce posílit vedení do našeho domu pro napájení sedmi tepelných čerpadel byl čistě zištný krok - zamezit odlivu odběratelů tepla v případě, že by výroba tepla lokální kotelnou byla levnější než dodávané teplo spol. Centortherm.

Jelikož jsme se nesmířili s tajným rozhodnutím Rady města Mladá Boleslav, zajistili jsme díky rozumným pracovníkům fy.ČEZ alespoň částečný výkon potřebný pro ohřev teplé vody. Následovala změna smluv o připojení, dotažení vedení od tepelných čerpadel skrze celý dům na severní štítovou stranu domu, kde má ČEZ rozvaděč, odkud jsou napojeny okolní domy, výměník a také náš dům. Nechali jsme do fasády zasadit dva rozvaděče, ve kterých jsou prozatimně spojené připojovací kabely od jednotlivých tepelných čerpadel. 
Díky rozhodnutí Rady města Mladá Boleslav můžeme v klidu zjistit detaily o ohřevu teplé vody, jelikož se nám nemíchá ohřev vody s teplem do domu. Z namontovaných sedmi tepelných čerpadel čtyři ohřívají vodu a při vytopení zásobníků předávají zbytkové teplo do akumulační nádrže, ze které se nyní pouze odmražují výparníky, ale po zprovoznění výroby tepla se z nádrže bude ohřívat celý dům. Každý den zaznamenáváme stav vodoměrů v obou kotelnách, odečítáme stavy obou elektroměrů a z webové aplikace odečítáme vyrobené teplo. Po ukončení měsíce všechny hodnoty převedeme do PDF a uložíme na web společenství do sekce Dokumenty, Spotřeby energií.

Jelikož je to hromada čísel, udělal jsem malý přehled pro lepší pochopení provozu, s ohledem na loňské ceny i letošní od Centrothermu.

Měsíc        Spotřeba vody      Vyrobené teplo         Cena za elektřinu         Cena tepla 2022         Cena tepla 2023
Leden             232 m3                  76  GJ                47 330,98                     45 448,3                  64 524
Únor               263 m3                  78  GJ                52 357,84                      46 644,3                  66 222
Březen            274 m3                  84  GJ                50 024,46                    50 232,3                  71 316
                                                                              --------------               ---------------         ------------
                                                                                    149 713,28                   142 324,9                202 062
   
Ceny za rok 2022 a 2023 jsou násobky aktuální ceny centrálního tepla s našim vyrobeným teplem (76 x 598,004 - 2022 a 76 x 849 - 2023).
Z tabulky je patrné, že v březnu klesla cena elektřiny (za více GJ platíme méně Kč než v únoru). Dále pak vyrobené teplo elektřinou je o 30% nižší, než ceny tepla v letošním roce 2023. Vzhledem k tomu, že srovnáváme zimní měsíce, není rozdíl tak patrný, ale na konci roku uvidíme. Jelikož centrální teplo se rozděluje podle toho, jak se v Centrothermu vyspí, našim velkým přínosem bude hlavně fakt, že budeme platit POUZE za spotřebovanou vodu a teplo. K tomu máme ještě přidanou hodnotu ve změkčování teplé vody a teplou vodu po celý rok, bez odstávek. Navíc cena elektřiny klesá, takže rozdíl oproti centrálnímu teplu může být ještě vyšší.

Zpět na hlavní výpis

Domů

Created by © 2021 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign