logotyp

Jak s topením tepelnými čerpadly

Tepelná čerpadla v našem domě běží ve dvou režimech. Ve dvou kotelnách pracuje celkem 7 tepelných čerpadel, kde v kotelně č.1 jsou čtyři a v kotelně č.2 tři. V každé kotelně dvě teplená čerpdla ohřívají teplou vodu a zárověň mohou natápět akumulační nádobu pro vytápění domu. Zbývající tepelná čerpadla pouze natápějí akumulační nádobu pro vytápění domu.

Kotelna č.1 zásobuje teplem a teplou vodou 72 bytových jednotel a kotelna č.2 zásobuje 56 bytových jednotek. Kotelna č.1 vyrobí každý den cca 5 m3 teplé vody, kotelna č.2 cca 3,5m3. Teplá voda se v každé kotelně připravuje ve čtyřech zásobnících o objemu 750l, kde každé ze dvou tepelných čerpadel ohřívá vodu ve dvou zásobnících. Tepelné čerpadlo napojené na zásobník č.4 a č.3 ohřívá vodu na 46°C ve 4 a 48°C ve 3. Tepelné čerpadlo napojené na zásobník č.2 a č.1 ohřívá vodu v obou na 52°C. Ze zásobníku č.1 vychází teplá voda k jednotlivým bytům a zpět se vrací do zásobníku č.1. Pokud je v zásobnících voda připravená na požadovanou teplotu, natápí tepelná čerpadla akumulační nádobu pro topení. Teplota akumulační nádoby vychází z ekvitermní křivky, která vychází z venkovní teploty. Pokud je venku teplo, může se teplota akumulační nádoby pohybovat na 30°C, takže radiátory jsou jen vlažné. Pokud se během dne teplota venku sníží, zvýší se potřeba teplější vody v akumulační nádobě, takže během dne při změně venkovní teploty se mění i teplota v otopném systému. Celý systém je nastaven tak, aby v bytových jednotkách byla dodržena teplota 22 - 23°C. Pro dosažení tepelného komfortu je potřeba nechat termostatické hlavice nastavené mezi II a III, čímž bude v bytě udržována nastavená teplota. Ráno bude topení teplé vzhledem k nočním teplotám, dopoledne topení vychladne a navečer se zase ohřeje při poklesu venkovní teploty. Až se venku trvale ochladí, bude teplota v topném systému vyšší. Pokud přijdou mrazy, ze kterých nebude možné čerpat teplo, podpoří ohřívání systému elektrické topné spirály (bivalence). Vzhledem k malému počtu mrazivých dní, nebude celoroční spotřeba elektřiny tak veliká.

Pro zajištění tepelné pohody nechte termostatické hlavice trvale otevřené na rozumné hodnotě.           
V místnostech, kde nechete mít tolik tepla (ložnice), nechte hlavice uzavřené.
 

Teplota otopné vody bude chladnější než dodávaná Centrothermem, takže ohřívání jednotlivých místností bude probíhat pomaleji. Proto je požadavek na trvale otevřené hlavice, čímž bude docházet k temperování během dne. V prvním roce tohoto systému topení je potřeba hledat nejoptimálnější nastavení termostatických hlavic v jenotlivých částech topné sezóny. V dalších letech už bude nastavení tepelného komfortu jednodušší.


Zpět na hlavní výpis

Domů

Created by © 2021 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign