logotyp

Mimořádné zasedání 2022

V předvánočním čase bylo svoláno mimořádné shromáždění našeho společenství, abychom ještě před koncem roku domluvili další postup pro rekonstrukci balkónů, vyplívající z usnesení Shromáždění SVJ z května 2022.

Nejprve bych chtěl poděkovat všem přítomným a vlastníkům, kteří předali zplnomocnění, jelikož se nemohli dostavit. Bohužel se nás v Gold salonku restaurace START sešlo jen 46 a dodáno bylo 14 plných mocí, což v součtu dělalo 48, 361 % vlastnického podílu a mimořádné zasedání bylo neusnášeníschopné. Vzhledem k šibeničnímu termínu blížících se Vánoc se s tím dalo počítat, ale na druhou stranu bylo zasedání téměř u domu, kam se dalo přijít v bačkorách, takže se nás tam mohlo sejít daleko více.

Vzhledem k limitům pro rekonstrukce takového rozsahu, které máme stanoveny v našich nových Stanovách SVJ, kde musí souhlasit více než 75% vlastníků bylo jasné, že po posledních zasedáních budeme muset zbytek souhlasů oběhnout v domě. Z tohoto důvodu bylo důležité, abychom se sešli v maximálním počtu a vše si společně vysvětlili a na místě se domluvili. Jelikož se nebylo možné na ničem usnést, po hodinovém rozhovoru všichni přítomni společně odsouhlasili, že dalším možným postupem bude vytvořit formulář pro výběr dodavatele, se kterým správci vchodů obejdou jednotlivé vlastníky.

Balkóny jsou poslední neopravenou vnější částí našeho domu, na západní straně v horních patrech dosti poškozené (betony i kovové části zábradlí), což může být kvalifikováno jako havarijní stav, jelikož současná legislativa týkající se bezpečnosti, vycházející z  evropských požadavků je rok od roku přísnější. Mohlo by se zdát, že kompletní rekonstrukce je z finančního hlediska zbytečná, protože těch velmi vážně poškozených balkónů nebude většina. Musíme se na tuto rekonstrukci dívat i z pohledu současné situace na trhu finančním (inflace), trhu materiálním (nedostatek materiálu, stálé zdražování) a také trhu práce (málo řemeslníků=dlouhé čekací lhůty). Jelikož většina balkónů je v horních patrech domu, kde bez lešení není možné zajistit bezpečnost práce pro dělníky a také vlastníky, vzhledem k možným pádům uvolněných materiálů, je kompletní rekonstrukce pro náš dům dle mého názoru nejlepším řešením.

V současné době vybíráme do fondu oprav ročně 1 825 000,- Kč, ze kterých budeme 4,5 roku hradit tepelná čerpadla v částce 1 000 000,- Kč za rok. Tudíž nám zbude 825 000,- Kč na provoz domu a případné šetření, pokud bychom s rekonstrukcí počkali, než našetříme. 160 000,- Kč je plánováno na zajištění ročního provozu včetně drobných oprav, takže po splacení tepelných čerpadel přibude do fondu oprav dalších cca 3 000 000,- Kč. To by se současnými 2 500 000,-Kč vytvořilo 5 500 000,-Kč.

My dnes potřebujeme kolem 8 milionů, takže bychom museli šetřit další dva roky, než bychom měli našetřeno na dnešní cenové nabídky.

Ve finále bez navýšení plateb do fondu oprav na nové balkóny neušetříme, jelikož inflace, zdražování materiálu a práce bude neustále oddalovat naspořenou částku od výsledné cenové nabídky. Z tohoto důvodu jsem přesvědčen, že jedinou možností je naplánovat rekonstrukci nyní i za cenu zadlužení společenství úvěrem. Ten bychom mohli mít splacen do šesti let i bez navýšení plateb do fondu oprav. Takže nyní je na vlastnících, jakým směrem se bude ubírat naše společenství.

 

Hužera

Zpět na hlavní výpis

Domů

Created by © 2021 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign