logotyp

Přechod plateb na účet SVJ

Během roku 2022 (předpokládám, že během ledna až března) se změní číslo účtu pro vlastníky bytových jednotek. Nejprve Vám bude doručen nový předpis, kde bude číslo účtu SVJ uvedeno. Platby SIPO budou zrušeny nebo nahrazeny vlastní smlouvou SVJ s Českou poštou. Využívání poštovní služby SIPO bude možné jen pokud SVJ sjedná smlouvu s Českou poštou. Pokud by se SVJ rozhodlo využít služby SIPO vše zařídí Ing. Šturmová, předseda se jen dostaví podepsat smlouvu. Náklady na SIPO jsou 3,45 Kč za platbu/měs. + 100 Kč/měs. za elektronický přístup (náklady hrazené České poště). Platící nemusí nic měnit vše zařídí pracovnice SBD. Dále hradit úhrady bude možné převodem z bankovního účtu, povolením inkasního příkazu v bance, na pokladně SBD v poslední řadě složenkou na poště.

V případě, že platíte předpis nájemného poštovní službou SIPO bude Vám tato platba zrušena pracovnicemi SBD (pokud nezaložíte vlastní smlouvu s ČP) a nemusíte nic měnit. Pokud máte trvalý příkaz v bance změníte pouze číslo účtu. Variabilní symbol zůstává stejný.

Jaké jsou možnosti hrazení nájemného:

1. SIPO vysvětleno výše.

2. Trvalým příkazem v bance – dojdete do banky (tam kde máte svůj účet) zadáte trvalý příkaz u přepážky. Zde nahlásíte výši částky, kterou platíte předpis nájemného, číslo účtu na, který bude částka hrazena, datum převodu částky a variabilní symbol. V případě, že využíváte již nyní platbu nájemného trvalým příkazem změníte pouze číslo účtu. Pokud disponujete elektronickým bankovnictvím nastavíte zde.

3. souhlas k inkasuopět zadáváte v bance na přepážce. V tomto případě nezadáváte přesnou částku, ale rozmezí do kolika korun českých chcete povolit inkasní částku, zadáte účet příkazce (SVJ) a od kdy inkasní příkaz povolujete zde variabilní symbol nevyplňujete. Dále vyplníteformulář a předáte na SBD pí Žemlové nebo pí Pavlíčkové osobně nebopošlete formulář emailem na adresu ezemlova@sbdmb.cz, dpavlickova@sbdmb.cz Formulář vám bude poslán s novým předpisem. Výhoda tohoto způsobu platby, je že při navýšení nájemného až do výše uvedené v inkasním příkaze nemusíte nic měnit.

Modelový příklad: předpis úhrad je 2 532 Kč určím limit 3 000 Kč, od února 2022
a zadám číslo účtu příkazce (SVJ). Předpis úhrad (nájemné) bude každý měsíc strženo částkou 2 532 Kč. Při navýšení o 5 Kč nemusíte nic měnit a bude nájemné strženo částkou 2 537 Kč. Tudíž nevzniká žádná pohledávka na nájmu.

4. 
Na pokladně SBDv úředních dnech: úterý od 07:00 – 11:00 12:30 – 17:00 hodin,
                                                             čtvrtek od 07:00 - 11:00 12:00 – 14:30hodin.

5. Složenkou na poště vyplníte poštovní poukázku typu A, adresa majitele účtu bude adresa SVJ, ve prospěch účtu – č. ú. SVJ a variabilní symbol.

Zpět na hlavní výpis

Domů

Created by © 2021 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign