logotyp

Shromáždění SVJ 19.5.2022

Ve čtvrtek 19.5.2022 proběhlo každoroční Shromáždění Společenství vlastníků jednotek v kavárně Felicie v DK Mladá Boleslav. Jednání se přímo účastnilo 46 vlastníků a dalších 33 předalo svou plnou moc k zastupování. Všem, kteří se přímo či nepřímo účastnili jednání děkuje Výbor SVJ za příkladný přístup ke správě vlastního majetku, který se součástí spoluvlastnictví v našem SVJ.

Jednání proběhlo standardně dle předem připraveného programu, k jednotlivým bodů neměl nikdo z přítomných dotazy, připomínky či další body k doplnění. Před zasedáním byl pouze upřesněn jednomu vlastníku bod týkající se dálkových odečtů, jelikož v připravených dokumentech pro jednání nebylo zcela jasně definováno, že odečty nebude provádět cizí firma, ale odečty budeme v SVJ provádět vlastní silou, tzn. všechny odečty budou zdarma.

Nejdůležitějším bodem je příprava rekonstrukce všech balkónů (lodžií), která se již rozeběhla, ale žádná z oslovených firem nedodala svou cenovou nabídku před zasedáním Shromáždění. Přítomní dostali informaci o stavu celé této akce.

Zápis z jednání je uložen v Dokumentech na našem webu.

Kopie zápisu včetně příloh byla zaslána na SBD, aby bylo vše následně zasláno do rejstříku.

Zpět na hlavní výpis

Domů

Created by © 2021 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign