logotyp

Rekonstrukce lodžií (balkónů)

V neděli 4.12.2022 vyvěsil předseda SVJ na nástěnky ve všech vchodech pozvánku na mimořádné shromáždění SVJ, které je naplánováno na 20.12.2022 v ...

Odečet tepla a vody 2022

V sobotu 3.12. a neděli 4.12.2022 proběhlo v našem domě každoroční odečítání spotřebované vody a tepla. V sobotu se měřilo ve vchodech 972 - 975 a ...

Odečet tepla 2022

Letošní odečet tepla je naplánován na prosincový víkend 3. a 4.12.2022. Po dvoletém odečtu, který probíhal během týdne se opět vracíme na víkendový. ...

Spuštění tepelných čerpadel

V pondělí 7.11.2022 přijede technik od spol. AQUINA zprovoznit změkčování vody, což je poslední krok od spuštění tepelných čerpadel pro ohřev vody. ...

Instalace elektroměrů pro tepelná čerpadla

Tak zítra (20.10.2022) bychom měli mít konečně připojená tepelná čerpadla k elektrické energii. Během dne by měl pracovník ČEZ Distribude namontovat ...

Rekonstrukce balkónů

Dne 14.10. přišla do emailové schránky našeho společenství třetí cenová nabídka na rekonstrukci balkónů. Od schůze, kde si vlastníci odhlasovli ...

Havárie přívodního potrubí SV ve vchodě 972

Začátkem října zjistil správce vchodu 972, že v sušárně kape přívodní potrubí studené vody. Pod kapající místo byl nainstalován kbelík, do kterého ...

Připojení tepelných čerpadel

Dnes 18.10.2022 přišla emailová zpráva od ČEZ Distribuce se stanoviskem, že dne 20.10.2022 dojde k montáži elektroměrů.
Po dvouměsíčním ...

Tepelná čerpadla

Dne 23.8.2022 dorazila do emailové schránky našeho společenství podepsaná smlouva s ČEZem na dodávku elektrické energie pro naše tepelná čerpadla. ...

Rekonstrukce balkónů (lodžií)

V sobotu 25.6.2022 dorazila do emailové schránky našeho společenství první a zatím jediná cenová nabídka na rekonstrukci našich balkónů, resp. ...

Tepelná čerpadla

V úterý 21.6.2022 vyzvedl předseda SVJ revize k přípojkám elektro pro teplná čerpadla, takže nyní už jen pár důležitých dokumentů od výrobce ...

Výskyt štěnic v našem domě

V neděli 19.6.2022 musel v našem domě zasahovat odborník na dezincekci, jelikož v jednom z bytů nahlásili podnájemníci poštípané členy rodiny. Po ...

Elektropřípojka k tepelným čerpadlům

Během víkendu 27.5. - 29.5.22  provedla skupina pražských elektromontérů instalaci elektroměrových rozvaděčů na severním štítu našeho domu. Tím se ...

Shromáždění SVJ 19.5.2022

Ve čtvrtek 19.5.2022 proběhlo každoroční Shromáždění Společenství vlastníků jednotek v kavárně Felicie v DK Mladá Boleslav. Jednání se přímo ...

Datel na naší fasádě

Již v loňském roce jsme zaznamenaliněkolik návštěv datla na fasádě jižní strany domu, kde v okolí šestého patra vytvořil několik míst, kdy je ...

Výměna spínacích prvků výtahů

5.5.2022

Dnes dopoledne provedl pracovník servisní firmy (MSV výtahy) výměnu všech spínacích prvků v rozvaděčích našich výtahů dle ...

Shromáždění společenství vlastníků jednotek 2022

Na schůzi Výboru SVJ v pátek 29.4.2022 byl domluven předběžný termín výročního Shromáždění SVJ na čtvrtek 19.5.2022. Platnost termínu se odvíjela od ...

Vyúčtování služeb 2021

Vyúčtování služeb roku 2021 je již vyhotovené na SBD a vlastníci, kteří mají adresu trvalého pobytu mimo náš dům, ho již obdrželi poštou. Pro ...

Preventivní výměna spínacích prvků výtahů

V zimních měsících letošního roku se ve vchodech 972 a 975 objevily podobné závady na výtazích. Oba výtahy se při jízdě zastavovaly, až nakonec ...

Dálkově odečítané vodoměry

Na základě usnesení Shormáždění SVJ se objednaly vdálkově odečítané vodoměry. Již byly vyzvednuty v pobočce fy.VIPA CZ v Liberci. Nasazení nových ...

Elektřina pro tepelná čerpadla

V pondělí 11.4.2022 přijela skupinka montérů z Prahy, aby nám nainstalovala kabelovou lávku dle projektové dokumentace pro elektrické připojení ...

Úklid kočárkárny ve vchodu 976

Začátkem února proběhl úklid kočárkárny ve vchodu 976, kde si nájemníci odložili nepotřebné věci, které však do kočárkárny nepatří. Všechny předměty ...

Tepelná čerpadla v našem domě

Začátkem února došla na adresu SVJ projektová dokumentace k elektropřípojce pro tepelná čerpadla, proto už  konečně budeme moci natáhnout přívodní ...

Nakloněné stromy před domem

Již několkrát zazněla výtka od vlastníků směrem k borovicím, naklánějících se k domu během větrného počasí. Po posledních větrných dnech v lednu ...

Dodatek ke smlouvě o dodávce tepla

Ve čtvrtek vyzvedl předseda na SBD nový Dodatek č.6 ke smlouvě o dodávce tepla pro náš dům, kde se pro letošní rok zvýšila cena oproti roku loňskému ...

Úklid kočárkárny ve vchodu 976

V neděli 30.1.2022 proběhne vyklizení všech věcí, které nepatří do kočárkárny provizorně do sušárny, kde se během rekonstrukce spojené s tepelnými ...

VYÚČTOVÁNÍ PŘI PŘEVODU JEDNOTKY DLE ZÁKONA Č. 163/2020 SB.

S účinnosti od 1. 7. 2020 byl zákonem č. 163/2020 Sb. novelizován § 1186 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který tak jednoznačně upravil stávající ...

Přechod plateb na účet SVJ

Během roku 2022 (předpokládám, že během ledna až března) se změní číslo účtu pro vlastníky bytových jednotek. Nejprve Vám bude doručen nový předpis, ...

Změna účtu SVJ pro platbu nájemného

Přechodem SBD k novému účetnímu a evidenčnímu programu INTEGRI dojde k vytvoření samostatných účtů pro jednotlivá SVJ. Přechod by měl být začátkem ...

Přihlášení do zabezpečené sekce

Pro přihlášení do zabezpečené sekce použijte své přijmení bez čárek a háčků.
Do pole hesla můžete napsat cokoli a systém Vám nabídne zaslání nového hesla na registrovaný email. Poté vyplníte heslo, vygenerované systémem nebo mi napíšete, jaké heslo byste tam chtěli.


Domů

Created by © 2021 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign