logotyp

Teplota TUV ve strojovně č.1_972-974

Na základě poznatků vlastníků ve vchodě 972 jsme začali ihned po zprovoznění plného provozu tepelných čerpadel (přepojení přívodu na jiný jistič v trafostanici) pracovat na zlepšení stability teplé vody. Jelikož tato strojovna zásobuje tři vchody a vchod 972 má nejvzdálenější stoupačku o 22 m vzdálenou za odbočkou jižní stoupačky v 973, není zcela ideální zásobování TUV.  V severní části společných prostor v 972 jsme nainstalovali velkou expanzní nádobu, která kompenzuje pokles tlaku při odběrech ve vchodu 973, ale i přes toto opatření docházelo k poklesu teploty během dne.
Na toto byla upozorněna firma Acond, jelikož každodenním ukládáním provozu tepelných čerpadel jsme měli podezření, že dvě tepelná čerpadla (TČ1 a TČ2), která mají přednostně ohřívat TUV, neustále pomáhají ohřívat vodu do topení i v době, kdy nebyla venku zima. Jelikož provoz tepelných čerpadel máme řízen vzdáleně, čekali jsme nějakou dobu, než naše připomínky probublají k programátorům.

Abychom měli podklady pro jednání, pořídili jsme wifi teploměr, který jsme nainstalovali na nejvzdálenější měřící část měděného potrubí ve vchodě 972 a nechali naměřené hodnoty ukládat na Cloud. Pro informaci přikládám pár screenů z aplikace v telefonu. Tím, že je teploměr připojen na wifi, můžeme sledovat aktuální teplotu a nahlížet do grafu kontinualního měření v telefonu přes internetové připojení. Bohužel jsme ještě neprovedli srovnání teploty z povrchu měděné trubky s aktuální teplotou vody, takže zobrazovaná teplota není teplotou vody, ale z grafu je patrný rozdíl teplot ohřívané vody. Respektive hystereze ohřevu TUV v nádrži, ze které koluje TUV do domu. Teploměr má čtyři sondy, takže se dá měřit více míst, ale my zatím máme nasazeno na přívodu a zpátečce v 972.
Dvě volné sondy jsou ve vzduchu, takže měří teplo v mistnosti. V budoucnu bychom s nimi mohli měřit i teplotu v potrubí topení v nejjižnějších stoupačkách. I proto nejsou nyní pojmenovány konkrétně, ale využíváme pouze sondu č.2 a č.3, kde č.2 je přívod do stoupačky a č.3 je zpátečka k tepelnému čerpadlu.

Na obrázku s grafem je patrná hystereze cca 7°C, takže po vychladnutí TUV o 7°C dochází k opětovnému ohřevu. Jelikož neznáme rozdíl mezi teplotou TUV a měřenou teplotou na měděné trubce, nelze řešit hodnotu teploty.

Koncem února přijedou technici ACONDu dokončit utěsnění prostupů do společných prostor, tak s nimi na místě dořešíme naše potřeby stability TUV.


Zpět na hlavní výpis

Domů

Created by © 2021 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign